Wyszystkie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Aplikacja mobilna i strona internetowa wspierające profilaktykę chorób zakaźnych i tropikalnych, zawierające zalecenia dla osób podróżujących.

Dzięki aplikacji możliwe jest wybranie kraju docelowej podróży, podanie daty wyjazdu, następnie oprogramowanie samodzielnie dostosuje wszystkie daty szczepień i powiadomi użytkownika w odpowiednim czasie.
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

„EndoPlanner” – Sztuczna inteligencja jako innowacyjne narzędzie dla chirurgów naczyniowych do szybkiego planowania operacji pękniętego tętniaka aorty

Oprogramowanie może być wykorzystywane przed pilnymi i planowanymi zabiegami chirurgicznymi, pozwalając na skrócenie czasu planowania operacji, stanowiąc jednocześnie nowoczesne rozwiązanie ukierunkowane na poprawę wyników leczenia tętniaka aorty.
Akademia Morska w Szczecinie

Analiza ryzyka eksploatacji złożonych obiektów technicznych

Centrum Analizy Ryzyka Eksploatacji świadczy usługi związane z analizą ryzyka eksploatacji złożonych obiektów technicznych z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko oraz zapobiegania zdarzeniom niepożądanym.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków

Wspomaga pracę projektantów, technologów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni - BIOGAZ+ 2.0

Program BIOGAZ+ został opracowany w celu ułatwienia nadzorów technologicznych nad biogazowniami.
Akademia Morska w Szczecinie

Repozytorium internetowe czasopisma naukowego

Oprogramowanie sieciowe do udostępniania pełnotekstowych artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym oraz publikacji i eksportu metadanych o artykułach.

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano